logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
1
1
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Մեղրաշատ սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Մեղրաշատ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև «Սուրբ Մարիամ Աստվածածին» եկեղեցի:  /27.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Ողջի սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության 290-րդ գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ողջի գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /27.11.2012թ.
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Բայանդուր սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Բայանդուր գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /27.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Ջրափի սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ջրափի գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /27.11.2012թ.
1
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Հայկաձոր սահմանամերձ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Հայկաձոր գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /27.11.2012թ.
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արարատի մարզի  Դարբնիկ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Դարբնիկ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /24.11.2012թ.
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արարատի մարզի  Սիփանիկ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Սիփանիկ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /24.11.2012թ.
1
1
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արարատի մարզի  Նշավան գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության 280-րդ գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Նշավան գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /24.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Գետափ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Գետափ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /23.11.2012թ.
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Արագածավան գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Արագածավան գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /23.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Արտենի գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Արտենի գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /23.11.2012թ.
1
1
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Դաշտադեմ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Դաշտադեմ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /23.11.2012թ.