logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Ղազանչի գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ղազանչի գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Կազմակերպության Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկ Տիգրան Մելքոնյանի անվան դպրոցի և երկրաշարժի զոհերի հուշարձաններ:  /07.11.2012թ.
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Բերդաշեն գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության 240-րդ գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Բերդաշեն գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /07.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Շիրակի մարզի  Վահրամաբերդ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Վահրամաբերդ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /07.11.2012թ.
1
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Դավթաշեն գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Դավթաշեն գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Կազմակերպության Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /03.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք: Կազմակերպության Նախագահությունը այցելեց նաև զոհված ազատամարտիկների հուշարձան:  /03.11.2012թ.
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /03.11.2012թ.
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /03.11.2012թ.
1
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Ոսկեհատ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ոսկեհատ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /03.11.2012թ.
1
1
«Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Արագածոտնի մարզի  Ոսկևազ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ պաշտոնապես բացվեց Կազմակերպության գրասենյակը: Հնչեցին ելույթներ: «Հայոց Արծիվներ» հհկ Նախագահությունը Ոսկևազ գյուղական համայնքի միջնակարգ դպրոցին հատկացրեց մարզագույք:  /03.11.2012թ.