ԻՄ ՄԻՋՈՑՈՎ` ԱԶԳԻՍ ՀԱՄԱՐ

 


«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՐԾԻՎՆԵՐ» երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը
(այսուհետ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՐԾԻՎՆԵՐ» ԵՀԿ) հիմնադրվել է  26.09.2002 թվականին:
ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 03 Ա 056336