ԻՄ ՄԻՋՈՑՈՎ` ԱԶԳԻՍ ՀԱՄԱՐ
ha
7-ՐԴ ՏԱՐԻ
7 տարվա ընթացքում Կազմակերպության կողմից կազմակերպվել և իրականացվել է թվով 820-ից ավելի բազմաբովանդակ միջոցառում, որոնցից 540-ից ավելին կազմակերպել է կազմակերպության կենտրոնը, իսկ 280-ից ավելին` կազմակերպության մասնաճյուղերը:
Միջոցառումների կեսն ամբողջությամբ նվիրված է հայրենասիրության, ռազմահայրենասիրության դաստիարակությանը, ինքնաճանաչողության, ազգային գաղափարախոսության քարոզչությանը, Լեռնահայաստանի պատմությանը, Լեռնահայաստանի հերոսամարտի ուսումնասիրությանը, իսկ մյուս կեսը` մշակույթի, արվեստի, սպորտի, բնապահպանության, գիտության և այլ բնագավառներին (որպես փաստացի ապացույց, կազմակերպությունը իր յոթամյա գործունեության համար պատրաստել է փաստավավերագրական տեսաֆիլմ):
Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը կազ­մա­կեր­պու­թյան պատ­վա­վոր ան­դամ, ՀՀԿ խորհր­դի ան­դամ Սերժ Մկրտչ­յա­նի հետ, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով Սերժ Մկրտչ­յա­նը ար­ժա­նա­ցել է ՀՀ ՊՆ «Վազ­գեն Սարգս­յան» մե­դա­լի /27.11.08թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարներ Սամվել Խաչատրյանի և Արթուր Պողոսյանի հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով Սամվել Խաչատրյանը և Արթուր Պողոսյանը արժանացել են ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտութ- յուն» հուշամեդալների /03.12.08թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Փրկարար ծառայության պետ, գեներալ-լեյտենանտ Էդիկ Բարսեղյանի հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով Էդիկ Բարսեղյանը արժանացել է ԼՂՀ ՙՄայրական երախտագիտություն՚ հուշամեդալի /03.12.08թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Գլխավոր զինկոմ, գեներալ-մայոր Կամո Քոչունցի հետ, որտեղ Կամո Քոչունցը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /03.12.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան և «Խա­չա­կիր» կազ­մա­կեր­պու­թյան խորհր­դի ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը «Ղ Տե­լե­կոմ» ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Ռալֆ Յի­րիկ­յա­նի հետ, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով Ռալֆ Յի­րիկ­յա­նը պարգևատր­վել է «Խա­չա­կիր» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով 12.12.08թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Ոստիկանության պետ, ոստ. գեներալ-մայոր Ալիկ Սարգսյանի հետ, որտեղ Ալիկ Սարգսյանը արգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /16.12.08թ.
Նախագահության հանդիպումը Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական քոլեջի տնօրինության հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով տնօրեն Դերենիկ Գաբրիելյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի 18.12.08թ. Նախագահության հանդիպումը ԱԺ պատգամավոր, «Անկախության բանակ» ՀԿ նախագահ Աշոտ Աղաբաբյանի հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով Աշոտ Աղաբաբյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի /23.12.08թ. Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը ՀՀ Գլ­խա­վոր դա­տա­խազ Աղ­վան Հով­սեփ­յա­նի հետ, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով Աղ­վան Հով­սեփ­յա­նը ար­ժա­նա­ցել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտութ- յուն» հուշամեդալի /25.12.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Ֆի­զի­կա­կան կուլ­տու­րա­յի հայ­կա­կան պե­տա­կան ինս­տի­տու­տի ռեկ­տոր Վահ­րամ Առա­քել­յա­նի հետ, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով Վահրամ Առաքելյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտութ- յուն» հուշ­ա­մե­դա­լի /27.12.08թ. Գարեգին Նժդեհի ծննդյան տարեդարձի առթիվ Նախագահության այցը Գ. Նժդեհի հուշահամալիր 01.01.09թ. Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Կապանում տեղակայված ՀՕՊ զորամասում` ուղղված զինվորների երդման արարողությանը /11.01.09թ.
Գ. Նժդեհի ծննդյան և Ցեղակրոնի օրվան նվիրված միջոցառում` Կապանում տեղակայված N զորամասում 18.01.09թ. Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Կապանում տեղակայված ՀՕՊ զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ 30.01.09թ. Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Կապանում տեղակայված N զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ /30.01.09թ.
Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Սիսիանում տեղակայված N զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ /31.01.09թ. Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Գորիսում տեղակայված N զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ /31.01.09թ. Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Կապանում տեղակայված N զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ /01.02.09թ.
Ազգային Բանակի 17-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում` Ագարակում տեղակայված N զորամասում, որտեղ Նախագահության կողմից տեղի է ունեցել մեդալների, պատվոգրերի և ձեռքի ժամացույցների պարգևատրումներ /01.02.09թ. Կազմակերպության հերթական 247-րդ նիստը 13.02.09թ. Միջոցառում Արծվատանը` կազմակերպության տարածաշրջա- նային մասնաճյուղերի հետ /13.02.09թ.
Նախագահության կազմակերպած հերթական միջոցառումը` նվիրված Տրնդեզին /13.02.08թ. Նախագահության հանդիպումը Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի հետ, որտեղ Երվանդ Զախարյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /20.02.09թ. Նախագահության կազմակերպած հուշ երեկոն Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 50 ամյակին /05.03.09թ.
Նախագահության հանդիպումը Ավան համայնքի ղեկավար Տարոն Մարգարյանի հետ, որտեղ Տարոն Մարգարյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 12.03.09թ. Նախագահության կազմակերպած հերթական ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթը` Կապանում տեղակայված N զորամասում /15.03.09թ. Նախագահության կազմակերպած հերթական ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթը` Կապանում տեղակայված N զորամասում /22.03.09թ.
Նախագահության կազմակերպած ռազմահայրենասիրական ծրագրի` թվով 350 մասնակիցների այցը Կապանի N զորամաս /03.04.09թ. Նախագահության կազմակերպած ռազմահայրենասիրական ծրագրի` թվով 350 մասնակիցների այցը Կապանի N զորամասի զորավարժարան. կրակային պատրաստվածություն /03.04.09թ. Նախագահության մասնակցությունը կազմակերպության Մեղրու տարածաշրջանային մասնաճյուղի 5-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը /04.04.09թ.
Նախագահության հանդիպումը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արտեմ Սարգսյանի հետ, որտեղ Արտեմ Սարգսյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /10.04.09թ. Նախագահության հանդիպումը ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի հետ, որտեղ Տիգրան Սարգսյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով, ինչպես նաև Նախագահության առաջարկով արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի, իսկ Դավիթ Սարգսյանը Նախագահության առաջարկով արժանացել է ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նժդեհ» մեդալի /18.04.09թ. Նախագահության հանդիպումը Երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպման Արագածոտնի մարզային կենտրոնի կամավորների հետ /18.04.09թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ, որտեղ Արթուր Բաղդասարյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /23.04.09թ. Նախագահության հանդիպումը Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի ղեկավար Արայիկ Քոթանջյանի հետ, որտեղ Արայիկ Քոթանջյանը պարգև- ատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 05.05.09թ. Նախագահության հանդիպումը Շենգավիթ համայնքի ղեկավար Սարգիս Հովհաննիսյանի հետ, որտեղ Սարգիս Հովհաննիսյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 08.05.09թ.
Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Երևանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված մայիսյան հաղթանակներին /08.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրվել է ՀՀ ՊՆ N զորամասի հրամանատար, գնդապետ Կարապետ Մարգարյանը /08.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրվել է ՀՀ ՊՆ 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանը /09.05.09թ.
Մայիսյան հաղթանակների առթիվ «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրվել է ՀՀ Աժ պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը /09.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ, Նախագահության առաջարկով, ՀՀ ՊՆ «Անդրանիկ Օզանյան» մեդալի է արժանացել ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը /09.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ, Նախագահության առաջարկով, ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի է արժանացել ՀՀ Սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Սահակյանը /09.05.09թ.
Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Վայքում տեղակայված N զորամասում` նվիրված մայիսյան հաղթանակներին, որտեղ Նախագահության առաջարկով ՀՀ ՊՆ IV բանակային կորպուսի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կամո Քոչունցը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի /10.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրվել է ՀՀ ՊՆ IV բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը /10.05.09թ. Մայիսյան հաղթանակների առթիվ «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրվել է ՀՀ ՊՆ N զորամասի հրամանատար, գնդապետ Արայիկ Մուրադյանը /10.05.09թ.
Նախագահության հանդիպումը կազմակերպության պատվավոր անդամ, «Միկա Լիմիտեդ» ընկերության նախագահ Միխայիլ Բաղդասարովի հետ, որտեղ Միխայիլ Բաղդասարովը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 13.05.09թ. Նախագահության կազմակերպած միջոցառումը Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված մայիսյան հաղթանակներին /17.05.09թ. Նախագահության հանդիպումը «Արծիվ Մահապարտների» խորհրդի հետ, որտեղ Աշոտ Հակոբյանը և Մանվել Հարությունյանը պարգևատրվել են «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալներով /20.05.09թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ ՊՄՏ հ/կ-ի կենտրոնական խորհրդի նախագահ, գեներալ-մայոր Արկադի Տեր Թադևոսյանի /Կոմանդոս/ հետ, որտեղ Կոմանդոսը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /04.06.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը ՀՀ ՊՆ V բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում` նվիր­ված ՀՀ I Հան­րա­պե­տու­թյան տո­նին, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տար, գն­դա­պետ Անդ­րա­նիկ Մա­կար­յա­նը ար­ժա­նա­ցել է ԼՂՀ «Մայ­րա­կան երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դա­լի /09.06.09թ. ՀՀ I Հան­րա­պե­տու­թյան տո­նին նվիր­ված, ՀՀ ՊՆ V բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վել են ՀՀ նա­խա­գա­հի խորհր­դա­կան, օլիմ­պի­ա­կան չեմ­պի­ոն Յու­րի Վար­դան­յա­նը և ՀՀ պետ. պահ­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տի 1-ին տե­ղա­կալ, գե­նե­րալ-­մա­յոր Վա­չա­գան Ղա­զար­յա­նը /09.06.09թ
Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Կապանի զինկոմիսարիատում` նվիրված ամառային զորակոչին 19.06.09թ. Նախագահության հանդիպումը ՀՊՃՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրինության հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով տնօրեն Սեյրան Բալասանյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի /19.06.09թ. Նախագահության հանդիպումը Կապանի պետական ճարտարագիտական քոլեջի տնօրինության հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով տնօրեն Մարատ Սարդարյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի 19.06.09թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Սյու­նի­քի մար­զա­յին ոս­տի­կա­նու­թյան վար­չու­թյան պետ, ոստ. գն­դա­պետ Գա­րիկ Կա­րա­պետ­յա­նի հետ, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով Գա­րիկ Կա­րա­պետ­յա­նը ար­ժա­նա­ցել է ԼՂՀ «Մայ­րա­կան երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դա­լի /19.06.09թ. Նախագահության հանդիպումը Կապանի պետական բժշկական քոլեջի տնօրինության հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով տնօրեն Ռոմա Սարգսյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի /20.06.09թ. Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Կապանում տեղակայված N զորամասում` ուղղված զինվորների երդման արարողությանը /21.06.09թ.
Նախագահությունը հերթական անգամ հյուրընկալվել է կազմակերպության ամենատարեց անդամ, գրող Արտեմ Վարդանյանին /19.06.09թ. Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստ. գեներալ-լեյտենանտ Հովհաննես Հունանյանի հետ, որտեղ Հովհաննես Հունանյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /13.07.09թ. Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Ոստիկանության ՊԱՏ վարչության պետ, ոստ. գնդապետ Մարգար Օհանյանի հետ, որտեղ Մարգար Օհանյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 13.07.09թ.
Նախագահության հանդիպումը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի հետ, որտեղ Գարեգին Բ-ն պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /27.07.09թ. ՀՀ Նախագահի խորհրդական, օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի այցը Սյունիքի մարզ` «Արծվատուն» /21.08.09թ. ՀՀ Նա­խա­գա­հի խորհր­դա­կան, օլիմ­պի­ա­կան չեմ­պի­ոն Յու­րի Վար­դան­յա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թյան ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի և պատվավոր անդամների այ­ցը Գա­րե­գին Նժ­դե­հի
հուշ­ա­հա­մա­լիր 22.08.09թ.
«Սյուն­յաց Ար­ծիվ­ներ» եհ/կ-ի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի այ­ցը Գ. Նժ­դե­հի հուշ­ա­հա­մա­լիր` նվիր­ված Դա­վիթ­բեկ­յան ուխ­տե­րին /25.08.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Ջեր­մու­կի քա­ղա­քա­պետ Վար­դան Հով­հան­նիս­յա­նի հետ, որ­տեղ Վար­դան Հով­հան­նիս­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռնահայաստանի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /28.08.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը ՀՀ ՊՆ
N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված ին­ժե­նե­րա­կան զոր­քե­րի օր­վան, որ­տեղ Նա­խա­գա­հու­թյան առա­ջար­կով գե­նե­րալ-­մա­յոր Ոս­տա­նիկ Ադո­յա­նը, զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տար, գն­դա­պետ Արա­յիկ Հա­րու­թյուն­յա­նը ար­ժա­նա­ցել են ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտու­ թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րի /05.09.09թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀԿ Խորհրդի անդամ, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Զաքարյանի հետ, որտեղ Նախագահության առաջարկով Արտակ Զաքարյանը արժանացել է ԼՂՀ «Մայրական երախտագիտություն» հուշամեդալի /05.09.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը Սի­սի­ա­նում տե­ղա­կայ­ված N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված ՀՀ Ան­կա­խու­թյան 18-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տար, փոխգն­դա­պետ Ար­թուր Սարգս­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռնահայաստանի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /21.09.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը ՀՀ Ոս­տի­կա­նու­թյան Ակա­դե­մի­ա­յում` նվիր­ված ՀՀ Ան­կա­խու­թյան 18-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ Ակա­դե­մի­ա­յի պետ, ոստ. գե­նե­րալ-­լեյ­տե­նանտ Հով­հան­նես Վար­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /24.09.09թ.
Նախագահության հանդիպումը ՀՀ Ոստիկանապետի տեղակալ, ոստ. գեներալ-­մայոր Ալեքսանդր Աֆյանի հետ, որտեղ Ալեքսանդր Աֆյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաս- տանի Արծիվ» ոսկյա հուշ­ա­մե­դա­լով /01.10.09թ. Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Թու­նի­սում և Ալ­ժի­րում ՀՀ ար­տա­կարգ և լի­ա­զոր դես­պան, ԵՊՀ աստ­վա­ծա­բա­նու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի հայ եկե­ղե­ցու պատ­մու­թյան ամ­բի­ո­նի վա­րիչ Լևոն Սարգս­յա­նի հետ, որ­տեղ Լևոն Սարգս­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով 14.10.09 թ.

2009 թվականի նոյեմբերի 20-ին Երեւան քաղաքի «Մոսկվա» կինոթատրոնում տեղի ունեցավ «Սյունյաց Արծիվներ» երիտասարդական հասարակական կազմակերպության ծննդյան և գործունեության 7-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսություն, որը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի հնչեցումով: Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցում էին կազմակերպության ղեկավար կազմը՝ Խորհուրդը, կազմակերպության մասնաճյուղերից ժամանած պատվիրակներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչներ, հոգեւորականներ (Ընդամենը՝ 700 մարդ): Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններն անառիկ պահած եւ մարտիրոսված քաջորդիների հիշատակը:  «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա և Արցախի «Մայրական երախտագիտություն» մեդալներով պարգևատրվեցին հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչներ, Կազմակերպության առավել ակտիվ անդամներ: Կազմակերպության ծննդյան և գործունեության 7-րդ տարեդաձի առթիվ շնորհավորանքի խոսքով և հայտարարությամբ հանդես եկավ Կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Խաչիկ Ասրյանը:  /20.11.2009թ.

«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7»