ԻՄ ՄԻՋՈՑՈՎ` ԱԶԳԻՍ ՀԱՄԱՐ
ha
6-ՐԴ ՏԱՐԻ
Նախագահության և Կապանի թիվ 7 միջն. դպրոցի համատեղ կազմակերպած միջոցառումը` նվիրված Ամանորին /25.12.07թ.
Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված 97-րդ մոտոհրաձգային գումարտակի 15-րդ տարեդարձին 19.01.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյու­նը ՀՀ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Սերժ Սարգս­յա­նի նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շա­վին` Սյու­նի­քի մար­զում 23-24.01.08թ.
Նախագահությունը շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կապանում տեղակայված ՀՕՊ-ի N զորամասում` նվիրված զինվորների երդման արարողությանը /05.01.07թ.
Նախագահությունը շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված ՀՀ Ազգային Բանակի տոնին /28.01.08թ.
Նախագահությունը շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կապանում` նվիրված ՀՀ Ազգային Բանակի տոնին /28.01.08թ.
Կազմակերպության կենտրոնի և 28 մասնաճյուղերի պատվիրակների այցը Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիր /06.02.08թ. Նախագահության կազմակերպած տոնական միջոցառումը կենտրոնի և 28 մասնաճյուղերի պատվիրակների համար /06.02.08թ. Նախագահության կազմակերպած հերթական միջոցառումը` նվիրված Տրնդեզին /13.02.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը ՀՀ  ԱԺ կրթ., գիտ., մշա­կույ­թի, սպոր­տի և երիտ. հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Հրա­նուշ Հա­կոբ­յա­նի հետ, որ­տեղ Հրա­նուշ Հա­կոբ­յա­նը պարգևատրվել է «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /15.02.08թ. Նա­խա­գա­հու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը «Զին­վոր» հ/կ­նե­րի հա­մա­գործ. իրա­վապ. հա­մա­կար­գող խոր­հուրդ՚ իրա­վաբ. ան­ձանց մի­ու­թյան նա­խա­գահ Մար­գա­րի­տա Խա­չատր­յա­նի հետ, որ­տեղ Մար­գա­րի­տա Խա­չատր­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռնահայաստանի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /15.02.08թ. Նախագահության ակտիվ մասնակցությունը
ՀՀ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավին` ք. Երևանում /17.02.08թ.
Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը` նվիրված Գորիսի N զորամասի 15-րդ տարեդարձին 23.02.08թ. Նախագահության կազմակերպած հերթական հանրահավաքը` ի պաշտպանություն ՀՀ նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանի քվեի /25.02.08թ. Նախագահության հերթական այցը Կավարտի մասնաճյուղ /15.03.08թ.
Նախագահության հանդիպումը Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական քոլեջի ուսանողների հետ 21.03.08թ. Նա­խա­գա­հու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը ՀԱ­ՕԿ­-ի փոխ­նա­խա­գահ, Երևանի օլիմ­պի­ա­կան հեր­թա­փո­խի պետ. քո­լե­ջի գլխ. տնօ­րեն Դե­րե­նիկ Գաբ­րի­ել­յա­նի հետ, որ­տեղ Դե­րե­նիկ Գաբ­րի­ել­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /21.03.08թ. Նախագահության աշխատանքային հանդիպումը ՀՀ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ, որտեղ Աղվան Հովսեփյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 14.05.08թ.
Նախագահության և Կապանի թիվ 10 միջն. դպրոցի համատեղ կազմակերպած միջոցառումը` նվիրված դպրոցականների Վերջին Զանգին /24.05.08թ. Նախագահության և Կապանի թիվ 7 միջն. դպրոցի համատեղ կազմակերպած միջոցառումը` նվիրված դպրոցականների Վերջին Զանգին /24.05.08թ. Նախագահության շնորհավորանքի խոսքը` նվիրված «Անկախության Բանակ» ՀԿ-ի տարեդարձին, որտեղ ՀԿ-ի նախագահ, ԱԺ պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /27.05.08թ.
Նախագահությունը շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված Հայաստանի I Հանրապետության օրվան 28.05.08թ. Այց Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիր` նվիրված ՀՀ I Հանրապետության օրվան /28.05.08թ. Նա­խա­գա­հու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը «Գրանդ Հոլ­դին­գի» նա­խա­գահ Հրանտ Վար­դան­յա­նի հետ, որ­տեղ Հրանտ Վարդանյանը պարգևատրվել է «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /27.05.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մը ՀՀ ճար­տա­րա­պե­տու­թյան և շի­նա­րա­րու­թյան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տոր Հով­հան­նես Թոք­մաջ­յա­նի հետ, որ­տեղ Հով­հան­նես Թո­քա­մաջ­յա­նը պարգևատր­վել է «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով /24.06.08թ. Նախագահության աշխատանքային հանդիպումը ՀՀ Քաղաքացիական Ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանի հետ, որտեղ Մանվել Բադալյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով /24.06.08թ. Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կազմակերպած ցուցահանդեսը` «Երիտասարդություն, իրականություն, հեռանկարներ» խորագրով, որին հերթական անգամ ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել Նախագահությունը /25-27.06.08թ.
Նախագահության և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գրասենյակի աշխատակազմի այցը Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիր /05.07.08թ. Նախագահության և Կապանի Լիդերների դպրոցի համատեղ կազմակերպած հերթական միջոցառումը 09.07.08թ. Նախագահությունը շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կապանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված զինվորների երդման արարողությանը 11.07.08թ.
Ընդհանուր Ժողովի հերթական 237-րդ նիստը Խուստուփ լեռան գագաթին` նվիրված Դավիթբեկյան Ուխտերին, որին մասնակցել է նաև նժդեհագետ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Մուշեղ Լալայանը /23.08.08թ. Նախագահության և Կապանում, Գորիսում ու Մեղրիում տեղակայված զորամասերի հետ համատեղ կազմակերպած «ՈՒՀԱ» խաղ-մրցույթը` «Արծվատանը» /08.08.08թ. Նախագահության հանդիպումը կազմակերպության պատվավոր անդամներ Սեյրան Օհանյանի և Ռալֆ Յիրիկյանի հետ /25.08.08թ.
Նախագահության աշխատանքային հանդիպումը «Արզնի տոհմային» ԲԲԸ տնօրեն Մարատ Ջանվելյանի հետ, որտեղ Մարատ Ջանվելյանը պարգևատրվել է «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով 15.08.08թ. Նախագահության կազմակերպած միջոցառումը Սիսանում տեղակայված N զորամասում` նվիրված
ՀՀ Անկախության 17-րդ տարեդարձին /26.09.08թ.
Նախագահության կազմակերպած միջոցառումը Գորիսում տեղակայված N զորամասում` նվիրված ՀՀ Անկախության 17-րդ տարեդարձին /26.09.08թ.
Նախագահությունը «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրել է Գորիսում տեղակայված N զորամասի հրամանատար, փոխգնդապետ Արտակ Բուդաղյանին /26.09.08թ. Նախագահության կազմակերպած միջոցառումը Ագարակում տեղակայված N զորամասում` նվիրված ՀՀ Անկախության 17-րդ տարեդարձին /27.09.08թ. Նախագահությունը «Լեռնահայաստանի Արծիվ» ոսկյա հուշամեդալով պարգևատրել է Ագա­րա­կում տե­ղա­կայ­ված N զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տար, գն­դա­պետ Վա­հան Վար­դան­յա­նին /27.09.08թ.
Նա­խա­գա­հու­թյան և «Արզնի տոհմային» ԲԲԸ-ի կազ­մա­կեր­պած հեր­թա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ան «Արծ­վա­տա­նը»` սնն­դամ­թեր­քի տես­քով /01.10.08թ. Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի հեր­թա­կան 239-րդ նիս­տը, որին հյու­րըն­կալ­վել էր Կա­պա­նի գոր­ծող քա­ղա­քա­պետ, կազ­մա­կեր­պու­թյան պատ­վա­վոր ան­դամ, քա­ղա­քա­պե­տի թեկ­նա­ծու Ար­մեն Կա­րա­պետ­յա­նը /02.10.08թ. Ընդհանուր Ժողովի հերթական 240-րդ նիստը, որին մասնակցում էին կազմակերպության մասնաճյուղերի ղեկավարները /05.10.08թ.
Նախագահության կազմակերպած տոնական միջոցառումը` նվիրված Ուսուցչի տոնին /05.10.08թ. Նախագահության և ՊՆ ՀՕՊ զորամասի համատեղ կազմակերպած զենքի տեսակների քանդման և հավաքման դասընթաց Արծվատանը /04.11.08թ. Նախագահության հերթական այցը կազմակերպության Սիսիանի տարածաշրջանի մասնաճյուղեր /18.11.08թ.
Նախագահության հերթական այցը կազմակերպության Գորիսի տարածաշրջանի մասնաճյուղեր /19.11.08թ. Նախագահության հերթական այցը կազմակերպության Մեղրու տարածաշրջանի մասնաճյուղեր /20.11.08թ. Նախագահության հերթական այցը կազմակերպության Կապանի տարածաշրջանի մասնաճյուղեր /20.11.08թ.
Կազմակերպության հիմնադրման 6-րդ տարեդարձին և V համագումարին նվիրված միջոցառման պատվիրակների այցը Գ. Նժդեհի հուշահամալիր /23.11.08թ. Կազմակերպության հիմնադրման 6-րդ տարեդարձին և V համագումարին նվիրված միջոցառում «Արծվատուն» դահլիճում /23.11.08թ.
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7»